Výsledky hledání pro: Regional Gallery Liberec - Baths


Kašparovo nejen taškaření

Tradiční prodej tašek - více jak 800 nových, originálních tašek nejrůznějších tvarů, barev a velikostí.<br /> Letos novinka - kromě tašek i jiné s láskou šité, háčkované a pletené výrobky - sukně, šaty, náhrčníky, čepice, šátky,<br /> pletené ponožky, polštáře a další - od profesionálních i amaterérských výrobců.<br /> Vstup zdarma.

Foto k akci

Typ: Trhy - jarmark Místo konání: Oblastní galerie Liberec - LázněNa křídlech života

Cílem nové koncepce prezentace uměleckých děl ze sbírek OGL je propojení tak zvaně starého a nového umění. Současně se zaměřujeme na otevření depozitáře napříč médii od kresby, grafiky, malby přes sochu až po nová média.

Foto k akci

Typ: Výstava Místo konání: Oblastní galerie Liberec - Lázně


Ivo Louda: Pozorovat

Průhled Otvorem Za Oponou Restaurovaného Obrazu Veduty Arciměsta Turnov. Pro tuto augmentovanou – neboli rozšířenou – realitu využívá Ivo Louda jako výchozí bod čerstvě zrestaurovanou oponu turnovského divadla, která je vystavena v rámci nedávno otevřené expozice Na křídlech života.

Foto k akci

Typ: Výstava Místo konání: Oblastní galerie Liberec - Lázně


Tomáš Plesl

Výstava Tomáše Plesla představí jeho tvorbu z posledních zhruba deseti let. Jeho malířské začátky se vyznačují potřebou opory v předmětnosti, avšak během posledních let se Plesl čím dál více odkloňuje od zobrazivého způsobu malby k abstraktnímu.

Foto k akci

Typ: Výstava Místo konání: Oblastní galerie Liberec - Lázně


Marie Blabolilová

Marie Blabolilová vstoupila do širšího povědomí již v 70. letech 20. století svým přímočarým, jednoduchým a střídmým projevem. Přes jasné a konkrétní vyjádření působí obrazy na diváka svojí poetičností a citlivostí.

Foto k akci

Typ: Výstava Místo konání: Galerie Prostor 228


Sandarmoch: Kde stromy mají tváře

Výstava věnovaná pamětnímu místu Sandarmoch, popravišti z dob stalinského teroru, a jeho objeviteli Juriji Dmitrijevovi, vězněnému dnešním ruským režimem. Součástí výstavy jsou také umělecká díla inspirovaná tématem.

Foto k akci

Typ: Výstava Místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci


Koncert: Když promlouvá kraj našich domovů

Komponovaný pořad k poctě Johanna Liebiega propojí příběhy ze života této výjimečné osobnosti se skladbami pro pěvecký sbor a sólo. Připomene 220 let od jeho narození a bude v příbězích vyprávět příběh muže, který byl v 18.stol považován za nejúspěšnějšího podnikatele Rakouského císařství.

Foto k akci

Typ: Koncert Místo konání: Oblastní galerie Liberec - Lázně


33-800-169 ATELIÉR BUČEK + HORATSCHKE

Retrospektivní výstava mapující historii a současnost nejlepších studentských projektů ateliéru Buček – Horatschke, které vznikly během 33 semestrů v letech 2004-2021 na Fakultě umění a architektury v Liberci.

Foto k akci

Typ: Výstava Místo konání: Oblastní galerie Liberec - Lázně


Mackie Messer Klezmer Band

Vystoupení české kapely, která se zaměřuje na neortodoxní interpretaci židovských písní ze střední a východní Evropy.

Foto k akci

Typ: Koncert Místo konání: Krajská vědecká knihovna v Liberci


Zdenka Marie Nováková: Souznění

Zdenka Marie Nováková je významnou českou architektkou, která dosáhla řady vyznamenání za svoji práci doma i v zahraničí. Souběžně se celý život věnuje malbě, jejíž charakter je přesným protipólem jejímu technickému zaměření v hlavní pracovní oblasti. Její malba je lyrická, inspirovaná přírodou a hudbou.

Foto k akci

Typ: Výstava Místo konání: Oblastní galerie Liberec - Lázně


Stolín2

Společnou stránkou bratrů Petra (architekt) a Jana (sochař) Stolínů je rozvinutá schopnost uvažovat prostorově. Výstava bude ohledáváním hranic architektury (konkrétního prostoru výstavního sálu OGL), aniž by roli hrála snaha být radikální pro radikálnost samu.

Foto k akci

Typ: Výstava Místo konání: Oblastní galerie Liberec - Lázně