Živá paměť města Liberec-Reichenberg


Procházka po hlavní společenské ose Liberce připomíná kvality města, které před druhou světovou válkou definovaly německý Reichenberg. Po horských potocích připlula průmyslová revoluce, která učinila Reichenberg pohádkově bohatým. Projděte se Masarykovou třídou, lemovanou nádhernými vilami v zahradách, i malebným Liebiegovým městečkem. Pováleční noví Liberečané přijali německé dědictví nejprve v poněkud dobyvatelském duchu. Ale postupně se ptáme na příběh těch honosných čtvrtí, snažíme se pochopit, jakým způsobem vyrostla společnost, která mohla vystavět takové město. Když upřímně nasloucháme starému Reichenbergu, stáváme se důstojnými vlastníky libereckých památek, nacházíme odvahu navázat na cizí a teď i naši minulost.

Poslechněte si, jak město promlouvá. Jak? Máte tři možnosti:

1. Půjčte si u informačního pultu v Krajské vědecké knihovně audioprůvodce 

2. Stáhněte si do svého chytrého telefonu aplikaci „Paměť národa“

3. Stáhněte si z webových stránek www.zivapamet-liberec.cz do svého mobilu či mp3 přehrávače nahrávky s výpověďmi pamětníků

…a pak se s nasazenými sluchátky vydejte na cestu za libereckými příběhy! Nechcete-li chodit pěšky, u informačního pultu knihovny si rovněž můžete vypůjčit koloběžku!

 ziva_pamet_slide5