Events Calendar


Starting events (12)Ongoing events (30)

Velká science show

Jak založit požár z mouky? Jak zapálit oheň vodou? Jak vypadá trávení žaludku v reálném čase? Mnoho ztřeštěných pokusů především z fyziky a chemie přináší v iQLANDII Science show.

Foto k akci

Type: Performance – Events for children Address: iQlandia


iQLANDIA: Výprava ke hvězdám v Planetáriu

iQlandia ve svém Planetáriu uvádí projekci pod názvem Výprava ke hvězdám. Snímek z dílny Amerického přírodovědného muzea v New Yorku vás vrátí o několik miliard let zpátky, stanete se svědky vzniku i zániku hvězd, včetně té naší největší – Slunce, zhlédnete výbuchy supernov nebo například zjistíte, jak vypadají místa mimo Sluneční soustavu.

Foto k akci

Type: Film showing Address: iQlandia


Kola pro Afriku 2017

Darujte nepotřebné, ale funkční kolo. Pomozte dětem v Africe překonat vzdálenost do školy darováním jízdního kola, které už posloužilo. Sběr bude probíhat ve třech termínech u budovy ZooExpo od 15.00-18.00. hodin.

Foto k akci

Type: Other events Address: Zoological Garden in Liberec


Workshopy: Jak se to dělá?

Zveme vás do Galerie Školy Kateřinky v přízemí OC Forum na cyklus kreativních vzdělávacích kurzů, určených pro dívky a chlapce se zájmem o módu. Program: 10.10. Jak se rodí oděv / 17.10. Jak si vytvořit svůj originální vzor / 7.11. Jak si získat svůj vlastní styl / 14.11. Jak se stát modelkou.

Foto k akci

Type: Workshop Address: Obchodní centrum Forum Liberec


Místo kde žiju II.

Zveme vás na setkání obyvatel Ostašova s přizvanými architekty, kde budeme diskutovat o možném budoucím vzhledu centra naší čtvrti a prostředí, ve kterém žijeme. Místo konání: Budova Horní školy, Žákovská ul. - nová přístavba (vchod zadní brankou).

Foto k akci

Type: Beseda, přednáška Address: ZŠ Ostašov


Přednáškový cyklus

Přednáškový cyklus pořádaný za podpory NFOH: pro nemoc je přednáška Sylvie Wittmannové na téma „Jákob a Ezau“ přeložena na 17.10.2017 v 17 hod. / 31.10. přednáška Karla Hrdličky na téma "Erotická symbolika v židovské tradici".

Foto k akci

Type: Beseda, přednáška Address: Jewish shrine in Liberec


Výstava: Očima generací - Vystup ze své ulity

Výtvarné a literární práce dětí, mládeže a seniorů představují letošní téma projektu Festival OČIMA GENERACÍ, jehož součástí tato výstava je. Téma „Vystup ze své ulity“ umožnilo tvůrcům představit sebe sama způsobem, jakým by si přáli, aby je vnímali jiní.

Foto k akci

Type: Exhibition Address: Liberec Regional Research Library


Mapy kolem nás

Od 10.10. do 12.10. se uskuteční doprovodná třídenní akce "Mapy kolem nás": Program pro školy i veřejnost, mapy pro práci i zábavu.

Foto k akci

Type: Exhibition Address: Liberec Regional Research Library


Výstava: Vláčky a železnice

Jedinečná interaktivní expozice. Modely lokomotiv, kolejiště, historické sbírky a uniformy, herní zóny, fotokoutky. Dne 14.10. od 13:00 hodin zábavný program pro celou rodinu: Workshopy, dílničky, malování na obličej.

Foto k akci

Type: Exhibition – Events for children Address: Obchodní centrum Nisa v Liberci


Výstava: Zaostřeno na Jizerky

Výstava nejlepších snímků 7. ročníku fotografické soutěže "Zaostřeno na Jizerky" je umístěna před kavárnou Královská zahrada v Centru Babylon. Vernisáž se koná 12.10. od 17:00 hodin v prostorách Wellness Hotelu Babylon.

Foto k akci

Type: Exhibition Address: CENTRUM BABYLON


Nechte nás žít a růst

Výstavu nejlepších žákovských prací z 20. ročníku výtvarné soutěže k Mezinárodnímu dni zvířat pořádá Centrum pro zvířata v nouzi při Zoo Liberec.

Foto k akci

Type: Exhibition Address: Liberec Regional Research Library


Maps of Jizera Mountains

This exhibition will show You how rare originals of old maps are and their moderner computer versions or completely new maps for selected four smaller areas of the Jizera Mountains.

Foto k akci

Type: Exhibition – Events for children Address: Museum of North Bohemia, Liberec


Výstava: Lubomír Typlt

Lubomír Typlt patří k výrazným malířům generace umělců vstupující na výtvarnou scénu na přelomu tisíciletí. Typltova malba je vytvářena ve dvou rovinách, které jsou v jeho obrazech přítomny od samého začátku: figurální, kriticky zaměřená a předmětná, kde absurdní prostorové objekty se pohybují v rovině abstrakce. Tyto dvě polohy se postupně spojují v dynamický celek, autor propojuje některá starší témata a tak vytváří nové vazby.

Foto k akci

Type: Exhibition Address: Galerie Prostor 228


Čestmír Krátký

V oblasti výtvarného umění a fotografie se stal uznávanou libereckou osobností. Spolu s Ladislavem Postupou, Janem Pikousem a Jiřím Plátkem i výrazným členem Studia výtvarné fotografie, které působilo v Liberci v šedesátých letech, a kdy vznikla i jeho celá fotografická tvorba.

Foto k akci

Type: Exhibition Address: Regional Art Gallery Liberec - Baths


Katarína Hládeková / Klíčová slova

Výstava Kataríny Hládekové v Oblastní galerii v Liberci bude, stejně jako předchozí dvě výstavy loňských finalistek Ceny Jindřicha Chalupeckého, navazovat na finálový projekt prezentovaný před rokem v Národní galerii v Praze.

Foto k akci

Type: Exhibition Address: Regional Art Gallery Liberec - Baths


Pavel Holas

Tvorbu Pavla Holase můžeme rozdělit na dvě stěžejní části. Tou první jsou obrazy vzniklé ještě na škole, většinou s motivy vodní hladiny až monetovského ražení, a druhý zásadní celek tvoří obrazy s názvem Hádanky a hlavolamy.

Foto k akci

Type: Exhibition Address: Regional Art Gallery Liberec - Baths


Místa utrpení, smrti a hrdinství

Výstava mapuje koncentrační a vyhlazovací tábory, které fungovaly v období nacismu. Je doplněna dobovými materiály těchto institucí a obsahuje autentické vzpomínky lidí, kteří běsnění fašistů přežili.

Foto k akci

Type: Exhibition Address: Liberec Regional Research Library


II. výstava fotografií Petra Šimra

Římskokatolická farnost Dlouhý Most pro vás připravila v rámci letošních oslav založení farnosti II. výstavu fotografií Petra Šimra. Výstava je umístěna v kostele sv. Vavřince na Dlouhém Mostě a přístupná je v neděli 9:30-11:00 hod nebo po domluvě na faře čp. 103-vedle kostela.

Foto k akci

Type: Exhibition Address: Dlouhý Most