Nové výstavy v Oblastní galerii


Tři nové výstavy můžete navštívit v Oblastní galerii Liberec – Lázně 

Do 31. 12. 2017 je otevřena výstava fotografií libereckého fotografa Michaela Čtveráčka a dvě přehlídky věnované německy hovořícím výtvarným umělcům z Čech, Moravy a Slezska: retrospektiva grafika Rudolfa Jakubka a výstava mapující historii uměleckého spolku Metznerbund.

 

MICHAEL ČTVERÁČEK

 

21. 09. 2017 – 31. 12. 2017

MICHAEL ČTVERÁČEK
Ke světlu / Obecné principy

Pro jeho tvorbu je typická poetická citlivost ke krajině, vnímavost pro formální postupy avantgardy a práce převážně s černobílou fotografií. V rámci krajinářské fotografie autor vytvořil řadu cyklů pracujících s minimalistickou až meditativní podobou daného přírodního výseku. V nejnovějším experimentálním cyklu však vychází z protipolného směru, v němž si všímá bohatosti kompozičních motivů ukrytých v lesním podrostu.

 

 

 

 

 

 

METZNERBUND

 

21. 09. 2017 – 31. 12. 2017

METZNERBUND
Dějiny uměleckého spolku v Čechách 1920-1945

Oblastní galerie Liberec připravila další z výstav mapující dějiny umění a kultury německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska. Po dlouholetém výzkumu představuje v rámci samostatné výstavy historii jednoho z nejdůležitějších a největších uměleckých uskupení tohoto okruhu.

 

 

 

 

 

 

 

RUDOLF JAKUBEK

 

21. 09. 2017 – 31. 12. 2017

RUDOLF JAKUBEK

Kromě portrétů  představí  výstava  Jakubkova  „životní“  témata, k nimž  se opakovaně  vracel. Vybíral si biblické, mytologické  i pohádkové příběhy  a   literární  i divadelní díla většinou popisující existenciální souboj jedince s traumatickou skutečností. Mimo grafiky představí výstava také soubor  Jakubkových  kreseb věnovaných živočišným erotickým hrátkám Satyrů, který zapadá do jeho obliby  vyhledávání  kontroverzních námětů.