Na podzim do galerie!


Tři nové výstavy a všechny ve znamení současného umění! To je podzimní program v Oblastní galerii Liberec – Lázně:

 

PLUS MINUS: Současné slovenské umění ze sbírek Galerie města Bratislavy

27. 9. 2018 – 6. 1. 2019

PLUS MINUS: Současné slovenské umění ze sbírek Galerie města Bratislavy

 

Výstava představí slovenské umění od konce 20. století dodnes v širokém spektru současného umění – obrazy, kresby, grafiky, plastiky, instalace, světelné umění, autorské knihy ad. K vidění bude sedm desítek děl od více než padesáti autorů. Představena budou díla ze sbírek Galerie města Bratislavy, která vedle Slovenské národní galerie v Bratislavě patří ke galeriím s největší akviziční činností na Slovensku. Liberecká přehlídka bude jednou z největších výstav svého druhu v českém prostředí.

 

 

 

 

 

PNEUMA: Miroslava Večeřová a Pavel Příkaský

27. 9. 2018 – 6. 1. 2019

PNEUMA: Miroslava Večeřová a Pavel Příkaský

 

Výstava již delší dobu spolupracující umělecké dvojice vznikne na průsečíku klasického malířského gesta figurativní malby a současných tendencí, spojujících technický obraz s performativním výrazem lidského těla. Sledujte výstavu kolem sebe, dýchejte zvolna a zhluboka. Vnímejte, jak se vzduch sune vnitřkem vašeho těla dovnitř a zase ven a na chvíli uvěřte vizi starých stoiků, že váš dech je součástí vyššího principu bytí a není jen další organickou funkcí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO FEAR: Dominik Gajarský

27. 9. 2018 – 2. 12 .2018

NO FEAR: Dominik GajarskýDalší výstava s cyklu výstav finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého. Výstava intermediálního umělce Dominika Gajarského, který se ve své tvorbě soustředí zejména na práci s pohyblivým obrazem a fotografií, představuje na podzim v Oblastní galerii Liberec jeho nová díla. Autor navazuje na dosavadní zkušenosti s technikou fotogramu a díky práci se světlem vytváří v galerii atmosferickou instalaci.

 

 

 

 

 

Kromě těchto dočasných výstav můžete v galerii obdivovat také stálé výstavy - základ tvoří původně soukromá obrazová sbírka Heinricha Liebiega (francouzská krajinomalba, německé a rakouské malířství 19. stol.). Další expozice zachycují české umění od 16. stol. po současnost, nizozemské malířství 16.–18. století a interaktivní expozici.

Přijďte si prohlédnout nejen cenné sbírky výtvarného umění, ale také zdařile revitalizované prostory budovy bývalých lázní, která nyní slouží právě výstavním účelům.